Kontakt

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) -> treść klauzuli informacyjnej

Stowarzyszenie Absolwentów WZ UW

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

[email protected]

Stowarzyszenie Absolwentów WZ UW

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

[email protected]

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

[email protected]