Konferencja Edukacja menedżerska 4.0

Edukacja Menedżerska 4.0

W imieniu prof. dr. hab. Grzegorza Karasiewicza - Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – zapraszamy na konferencję jubileuszową z okazji 50-lecia Wydziału Zarządzania UW, która odbędzie się 19 listopada 2022 roku o godz. 10:00. Głównym punktem konferencji będzie panel dyskusyjny pt.: „Edukacja menedżerska 4.0”. Wśród zaproszonych uczestników będzie obecnych wielu znamienitych gości zarówno ze świata nauki jak i biznesu. Za wkład w rozwój naszego Wydziału w czasie konferencji jubileuszowej zostaną uhonorowane szczególnie zasłużone osobistości. Jako jednym z punktów programu będzie również ogłoszenie listy finalistów „Księgi Absolwentów 50-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Historie sukcesów”  oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.

Program konferencji:

10:00 ROZPOCZĘCIE

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

OTWARCIE – DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW PROF. DR HAB. GRZEGORZ KARASIEWICZ

WYSTĄPIENIE – JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO PROF. DR HAB. ALOJZY NOWAK

POKAZ FILMU

WYRÓŻNIENIE OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW

OGŁOSZENIE FINALISTÓW „KSIĘGI ABSOLWENTÓW 50-LECIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW – HISTORIA SUKCESÓW” ORAZ WRĘCZENIE PAMIĄTKOWYCH DYPLOMÓW

11:30 PRZERWA KAWOWA – Tort Jubileuszowy

12:00 PANEL DYSKUSYJNY – Moderator dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski

14:00 – 14:30 POCZĘSTUNEK

Rejestracja: 


Udział w konferencji jest bezpłatny. Konieczna jest rejestracja: https://online.ikongres.pl/conference/edukacja_menedzerska_40

Stowarzyszenie Absolwentów WZ UW

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

[email protected]

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

[email protected]